H.M. Top-Tex Sportswear Manufacturing Factory
H.M. Building, Rui Bao Er She Industrial Zone, Hai Zhu Qu, Guangzhou City,
Guangdong Province, China Postal Code: 510288
Tel: (86) 1.80280.63405 Fax: (86) 20.8420.8410